โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศใหม่ ประจำปี 2558 (8-12 มิถุนายน 2558)

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2558 16:13:44     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 405

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศใหม่ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 จำนวน 5 รุ่น โดยในปีนี้ ได้มีการแนะนำการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเอกสารราชการ ระบบเอกสารอ้างอิง ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ระบบการลาออนไลน์ ระบบการจองสถานที่ ระบบการเงิน (budgetcontrol) เป็นต้น

ข่าวล่าสุด