กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยในช่วงเช้าได้มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหารภายในหน่วยงาน และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการประกวดส้มตำลีลา ซึ่งภาพรวมการจัดงาน แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่เป็นสิ่งดีงาม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2558 16:07:59     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 574

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34