ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2558 16:07:59     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 326

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยในช่วงเช้าได้มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหารภายในหน่วยงาน และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการประกวดส้มตำลีลา ซึ่งภาพรวมการจัดงาน แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่เป็นสิ่งดีงาม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

ข่าวล่าสุด