ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 17/4/2558 10:09:23     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 307

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 

 

โดยพิธีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีโบราณของทางภาคเหนือ เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ โดยน้ำที่ใช้ในพิธี จะมีส้มปอย ผสมกับน้ำ อาจใส่น้ำอบไทยลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมด้วย ซึ่งถือเป็นการชำระสะสางสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตและต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามา

ข่าวล่าสุด