ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรประจำสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2558 8:53:45     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 393

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรประจำสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2558 โดยมีเนื้อหา 2 หลักสูตร คือการใช้งานโปรแกรมภาษาต่างประเทศ SPEEXX และการใช้งานระบบ Microsoft Office 365 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

ข่าวล่าสุด