ประมวลภาพการประชุมหารือเรื่อง "การย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบทะเบียนและพัฒนาระบบ REG ใหม่"

ปรับปรุงข้อมูล : 5/3/2558 14:46:36     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เรื่อง "การย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบทะเบียนและพัฒนาระบบ REG ใหม่" เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ข่าวล่าสุด