กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 รุ่น 7-9 วันที่ 4, 11, 18 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน รุ่น 7-9  โดยได้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นนักศึกษา รวม  245 คน 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2558 17:02:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 661

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34