โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 รุ่น 7-9

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2558 17:02:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 452

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 รุ่น 7-9 วันที่ 4, 11, 18 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน รุ่น 7-9  โดยได้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นนักศึกษา รวม  245 คน 

 

ข่าวล่าสุด