ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าศึกษาดูงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2558 15:30:01     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 455

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ พร้อมด้วยพระนิสิต ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต" ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวล่าสุด