ประมวลภาพ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 Data Mining

ปรับปรุงข้อมูล : 16/2/2558 16:40:54     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 329

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 Data Mining วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด