โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 รุ่น 6 วันที่ 28 มกราคม 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2558 10:52:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office365 รุ่น 6 วันที่ 28 มกราคม 2558

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน รุ่น 6 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยได้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 86 คน 

ข่าวล่าสุด