โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Speexx

ปรับปรุงข้อมูล : 19/1/2558 10:11:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 598

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 

ข่าวล่าสุด