กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาระบบสารสนเทศใหม่ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง C401 ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แนะนำการใช้งานระบบเอกสารราชการ ระบบเบิก-จ่ายเงิน การสมัครและใช้งาน FACEBOOK / LINE  ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนา เกี่ยวกับ IT ด้านอื่นๆ เช่นการเข้าใช้ห้องสมุด Online

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2557 15:12:07     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 515

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      57