โครงการสัมมนาระบบสารสนเทศใหม่ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2557 15:12:07     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาระบบสารสนเทศใหม่ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง C401 ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แนะนำการใช้งานระบบเอกสารราชการ ระบบเบิก-จ่ายเงิน การสมัครและใช้งาน FACEBOOK / LINE  ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนา เกี่ยวกับ IT ด้านอื่นๆ เช่นการเข้าใช้ห้องสมุด Online

ข่าวล่าสุด