โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2557 10:25:20     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 299

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office365 จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 คน

นักศึกษา จำนวน 15 คน บุคลากร 17 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.33)

ข่าวล่าสุด