ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานระบบ e-manage ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2557 9:51:37     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 276

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด