กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ESRI และ ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรม GIS Day 2014 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม มีจำนวนคณะครู และนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวเปิดงานโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม คุณครูดำรงค์ มหาทุมะรัตน์ ภายในงานมีกิจกรรมบรรยาย แข่งขันตอบปัญหา และแข่งขันจัดทำแผนที่ออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภาคบรรยายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น GIS โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายธีรวัฒน์ สุนสิน นักภูมิสารสนเทศ และบรรยายการประยุกต์ใช้ GIS ใน การปฏิบัติงาน โดย นายสุทธิพงษ์ ยี่นา นักภูมิสารสนเทศ จากศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่ 

ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2557 13:04:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 651

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34