ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2557 9:52:12     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 283

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบข้อมูลภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด