มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน 24 ตุลาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2557 14:42:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 236

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ข่าวล่าสุด