มหาวิทยาลัย SAINT JOHN'S UNIVERSITY ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 26 กันยายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2557 14:40:09     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 252

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัย SAINT JOHN'S UNIVERSITY ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สำนักงานอธิการบดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแนวคิดการบริหารจัดการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2

ข่าวล่าสุด