มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ระบบ e-Manage วันที่ 16 ตุลาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 22/10/2557 13:17:54     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 245

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแนวคิดการบริหารจัดการ ระบบ e-Manage  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 

ข่าวล่าสุด