โครงการฝึกอบรม “ประกอบคอมพิวเตอร์และตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 13:59:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและตรวจเช็ค แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” จำนวน 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันพุธที่  3 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด