โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Office365

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 12:28:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 264

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม OFFICE365 เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 Courses

  1. วันที่ 28 สิงหาคม 2557 Office365 Train the Trainer Course สำหรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน 
  2. วันที่ 29 สิงหาคม 2557 Office365 Train the Faculty Course สำหรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการสอนทุกหน่วยงาน มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน

โดยได้เผยแพร่วิธีการใช้งาน Office365 ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับ สถานศึกษา (Education) ของมหาวิทยาลัย มีความสามารถของโปรแกรม Office365 Education ประกอบด้วย
1) การรับส่งอีเมล (Exchange Online) พื้นที่จัดเก็บขนาด 50 GB
2) พื้นที่จัดเก็บและแก้ไขเอกสารแบบออนไลน์ (SharePoint, OneDrive for Business ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บPrivate ขนาด 1TB) 
3) การประชุมและอินสแตนซ์ แมสเสจ ทางเว็บ (Lync Online)

ข่าวล่าสุด