โครงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงเรียนกลุ่มผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 12:28:53     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 227

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านซำบ้อ อ.ท่าปลา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง 24-26 กรกฏาคม 2557 ร่วมกับ นักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออกบริการวิชาการ กระชับความสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างกลุ่มนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 2

โดยได้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนกลุ่มผาเลือด ซึ่งประกอบด้วย 5 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 340 คน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านซำบ้อ
  2. โรงเรียนบ้านย่านดู่
  3. โรงเรียนเจริญราฏร์อุปถัมภ์
  4. โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง
  5. โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 

ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ข่าวล่าสุด