โครงการฝึกอบรมระบบเอกสารราชการ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2557 16:38:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 233

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระบบเอกสารราชการ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการใช้งานระบบเอกสารราชการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 55 คน

ข่าวล่าสุด