พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงข้อมูล : 18/6/2557 16:20:44     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 279

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ข่าวล่าสุด