วิทยาลัยอาชีวลำปาง ระดับ ปวช. เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2557 9:05:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 334

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวลำปาง ระดับ ปวช. จำนวน 119 คน ดูงานระบบเครือข่าย และงานการผลิตรายการด้วยระบบ VR-CAM, การตัดต่อรายการ ของสตูดิโอสถานีข่าว MJU CHANNEL โดยมีคุณประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานพัฒนาสื่อสารสนเทศ พร้อมทีมงาน และปานศักดิ์ ชัยภักดี  กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสตูดิโอ MJU CHANNEL ชั้น 5 อาคาร 70ปี แม่โจ้ ห้อง 301 อาคาร แม่โจ้ 70ปี

ข่าวล่าสุด