โครงการ MJU Presentation & Multimedia (แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ ครั้งที่ 1)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2557 11:41:00     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 445

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตสื่อนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ ในหัวข้อ MJU Presentation & Multimedia (แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ ครั้งที่ 1) ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตรายการด้วยระบบ VRCAM รวมถึงฝึกอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์งานนำเสนอในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 . ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

โครงการ MJU Presentation & Multimedia

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี 29 พฤษภาคม 2557 

อาคารเรียนรวม 70 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

***********************************

เวลา 08.45 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานณสตูดิโอสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชั้น 5 อาคาร 70 ปี 

09.00 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน

09.30 รับชมวีดิทัศน์

วีดิทัศน์แนะนำสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์นำเสนอการผลิตรายการด้วยระบบ VRCAM

10.00 พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมสตูดิโอสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พร้อมศึกษาวิธีการผลิตรายการด้วยระบบ VRCAM 

11.00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวันบริเวณชั้น 2 อาคาร 70 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมช่วงบ่ายณห้องบริการสารสนเทศ C ชั้น 1 อาคาร 70 ปี

13.30 ฝึกอบรมเรื่องการสร้างงานวีดิทัศน์ให้น่าสนใจด้วยโปรแกรมตัดต่อ 

โดยทีมวิทยากรจากสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Channel

นำโดย  คุณกฤษดาวุฒิ  กรแก้วตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หัวข้อบรรยาย

1) พื้นฐานการสร้างงานวีดิทัศน์และแนะนำโปรแกรม

2) การสร้างโปรเจคงานใหม่และการเก็บไฟล์

3) เครื่องมือที่จำเป็นในการใช้งาน

4) การนำไฟล์ภาพและเสียงมาใช้งาน

5) การใช้เครื่องมือตัดต่อ

6) การใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆให้ชิ้นงานดูน่าสนใจ

7) การบันทึกงานและการนำไฟล์ไปใช้

 

 

ข่าวล่าสุด