มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับบุคลากรและนักศึกษาแม่โจ้ จิตอาสา ช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์ผัก 2020-04-14 (บ่าย)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย "สู้ภัย โควิค-19" เปิดรับ "จิตอาสา" ช่วยแพ็คเมล็ดพันธุ์ผัก โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ (907ไร่) อาคารศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ เริ่ม 13 เมษายน 2563 ถึง 10 กรกฏาคม 2563 (จำกัดจำนวนคนต่อวัน ตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิค -19) สามารถเลือกลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เป็นจิตอาสา ได้ตามวันและเวลา ที่กำหนดในลิงค์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-070-5757 เบอร์ส่วนกลาง โทรในเวลาราชการ 095-134-3341 น้องเกด รับสมัครเฉพาะบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

ข้อมูลการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน
0 / 10
วันที่อบรม-สัมมนา :
14/4/2563
ช่วงเวลา :
13:30 - 16:30
สถานที่ :
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ (907ไร่) อาคารศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ติดต่อสอบถาม :
091-070-5757 เบอร์ส่วนกลาง โทรในเวลาราชการ 095-134-3341 น้องเกด
เอกสารประกอบ :