202 202 202 ห้อง ชลธารปาย ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องบริการอินเทอร์เน็ต D)