นางพรสวรรค์ สุวรรณชัยโชค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/4/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล 5/2563
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์

15/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้