กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ได้กำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 70 โดยผลการประเมิน หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่าร้อยละ 70 ทุกหน่วยงาน
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทั้ง 16 หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2565 14:01:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด