ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6 ขอใช้ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี เพื่อฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 9:50:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 201

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด